Evlerimizde, iş yerlerimizde ve sanayide kullandığımız elektrik, bizleri yakıdan ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektriğin sağladığı avantajlar ve yaşamlarımıza kattığı avantajların yanında tehlikeleri de mutlaka göz önüne alınmalı ve elektrikle ilgili yapılacak en küçük hatanın hayati sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Bu anlamda yapılacak tüm çalışmalarda tüm tedbirlerin dikkatle alınması gerekmektedir. Bu tedbirler neler olmalı konusunda ise; öncelikle elektrikle ilgili yapılacak tüm çalışmalarda mutlaka akımın kesilmesi ve çalışmanın bu şekilde başlatılması gerektiği unutulmamalıdır. Tevzi tabloları ve sigortalar kapalı bir ortamda bulunmalıdır. Atölye içlerinde bulunan tüm panoların zeminleri akım geçirmeyen yalıtkan bir madde ile kaplanmış olmalıdır. İşyerlerinde oluşan elektrik arızalarında, elektrik işlerinden sorumlu bir eleman veya elemanlar arızaya müdahale etmelidir.

İşyerlerinde bulunan ve elektrik ile çalışan tüm makine ve tezgâhların güvenlik gövde topraklamalarının yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu topraklama pano topraklamasının haricinde her makine üzerinden ayrıca çekilmeli ve uygun bir şekilde topraklama çubukları ile topraklama sağlanmalıdır. Yapılan tüm bu topraklamalar, her sene yetkili bir elektrik elemanı tarafından kontrole tabi tutulmalıdır. Bu kontroller güvenli bir iş ortamının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde elektrik ile ilgili olarak her hususa ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Tüzükte ilgili maddeleri görmek ve incelemek, bilgilerimizi tazelemek, ayrıca bu konu ile ilgili tüm literatürü de tarayarak bilgi edinmek gerekmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiler bu alandaki kaynaklardan edinilebilmektedir. Ancak özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında, her konuda olduğu gibi, çalışanların bilgilendirilmesi gelmektedir. Yaşanan iş kazalarının çoğunun bilgisizlikten kaynaklandığı bilinmektedir. Çalışanları bilgilendirme görevi de işverenlere düşmektedir.