EGDAŞ ekibindeki yerinizi alın,
sizi ekibimize bekliyoruz!


EGDAŞ olarak, Türkiye taahhüt pazarındaki konumumuzu, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile sürdürebileceğimize inanıyoruz. Bu inançla, kurulduğumuz günden bu yana öncelikle insana yatırım yapıyor, kurumsal değerlerimizi destekleyecek uygulamalara ve insan kaynağımızı geliştirecek faaliyetlere odaklanıyoruz. İşe alım sürecinden başlayarak, bütün çalışanlarımıza bu anlayışı yansıtıyoruz. Alçakgönüllülük, kaliteye odaklılık, müşteri memnuniyetine önem vermek, liderlik, şeffaflık, verimlilik ve güvenilirlik değerlerini her zaman ön plana alıyoruz.

Bizimle beraber yürüyün!


İnanılarak çıkılan her yol zorluklarla karşılaşılsa bile mutlaka başarı ile sonuçlanır. Kendine inanan değişime ve bilgiye açık kişisel özelliklere sahip iseniz sizi aramıza bekliyoruz…


EGDAŞ Üyesi olmak için ilanlarımızı inceleyin ve bizimle irtibata geçin…

EGDAŞ KARİYER BİRİMLERİ


İşletme Bakım Ekibimiz
Taahhüt ettiğimiz binaların elektrik ve mekanik sistemlerini işletir, bakım ve onarım faaliyetini yürütür. Bu sistemlerin işletimi ve takibinden sorumlu olarak, mühendis veya teknisyen pozisyonlarında çalışabilirsiniz. Elektrik ve mekanik konularında bilgi sahibi olmanız, tesise yeni teknolojilerin adaptasyonunu yönetebilmeniz için sektörün gelişimini takip ediyor olmanız EGDAŞ eğitimlerinin yanı sıra kendinizi bu alanda sürekli geliştirmeniz bizim için ve sizin için önemli. Başarı tüm sistemin kusursuz işlemesi ile elde edilir bunun için hayata, işinize bakış açınız çok kıymetlidir.
Mali İşler ve Finans
Mali İşler ve Finans ekibimiz, stratejilerini projeleri fizibilitesine uygun olarak geliştirip uygulama aşamalarını merkezi bir kontrol ile yürütür. Muhasebe, Yatırımcı İlişkileri, Bütçe ve Raporlama bölümleriyle, şirketlerimizin her türlü mali iş ve işlemlerini, yasal mevzuat hükümleri, şirket ihtiyaç ve politikaları çerçevesinde yerine getirir. Bu bölümlerde çalışırken başarılı olmak için analitik düşüncenin yanı sıra değişken ve sabit mevzuatlara hâkim olmak sistemimizin doğru çalışmasında en önemli etkenlerden biridir.
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme ekibimiz, taahhüt edeceğimiz tüm projelerde her türlü sözleşmenin (yapım işi sözleşmeleri, proje sözleşmeleri, tüm malzeme veya hizmet alım sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, zeyilnameler, ibranameler, iş ortaklıkları ve gizlilik sözleşmeleri vb. tüm sözleşme, anlaşma, protokol vb. dokümanların) risklerini tespit etmek ve böylece proje yönetimine veya ihtiyaç sahibi bölüme risk ve fayda analizini yapma şansı verebilmek, amaca en uygun sözleşmeyi imzalayabilmekte destek olur. Sözleşme imzası sonrasında ise, sözleşme kapsamında karşılaşılabilecek her türlü hak talebi, gecikme, süre uzatımı, mücbir sebep, fesih, ceza ve tazmin vb. gündeme geldiğinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak proje ekiplerimize veya ihtiyaç sahibi bölümlerimize destek verir. Bütün bu süreçler için hukuk bilgisi ve gelişmeleri takip edebilmek şirketimiz için bütünleyici bir özelliktir.
Taahhüt Kalite, Planlama ve Maliyet Kontrol
Kalite bölümümüz, taahhüt ettiğimiz projelerin, taahhüt edilen tüm maddelerine ve ayrıntılarına dikkat ederek, istenen imalat süreçlerinin gerçekleşmesi için şartname ve standartlara uygun iş yapım metotlarını hazırlar, sahadaki imalatın bu metotlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetler ve kalite odaklı çalışma kültürünü tüm çalışanlara yayarak uygulanmasını sağlar. Dikkat, takipçilik, kontrol etmeyi ve bilgileri yazıya dökmeyi sevmeniz bu birim için önemli bir kriterdir.

1) Taahhüt Saha
Proje alanındaki tüm uygulamaları takip etmek, iş gücünü, malzemeyi ve iş güvenliğini kontrol ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, projenin taahhüt edilen zaman ve kalitede bitmesine destek vermek gibi görevleri yürütür. Bu işi yapabilmek için çalışma alanına göre ilgili mühendislik fakültesinden mezun olmak, saha şartlarında çalışmaya uygun ve istekli olmak ile birlikte mesleki gelişim için teknolojiyi takip etmek önemlidir.

2) Taahhüt Satın Alma
Satın Alma ekibimiz, kalite-maliyet analizleri yaparak ihtiyaç duyulan ürünlerin satın alım planlamasından satın almanın gerçekleştirilmesine, ürünlerin zamanında ilgili yere ulaştırılmasından sürecin sürekli takip edilmesine ve depodaki malzeme miktarının ve kullanımının takibi gibi kapsamlı çalışmalar yürütür. İletişim ve müzakere benim işim diyorsanız, işi ve piyasayı iyi takip etmek önceliğiniz ise bizimle uzun bir yola çıkabilirsiniz.

3) Taahhüt Tasarım
Taahhüt ettiğimiz bir projenin başlangıcından itibaren, elektrik ve mekanik sistemlerinin bütün teknik çizimleri ve ilgili hesaplamalarını yapar, uygulanabilir hale getirir ve sahada uygulama aşamasında takip eder. Proje çizim ve hesaplamalarındaki hataları tespit edebilecek kadar detaycıysanız, saha ekibi, müşteri ve çalışma arkadaşlarıyla bir arada verimli çalışabilmek için güçlü iletişim yeteneklerine sahip ve çok yönlüyseniz, taahhüt tasarım birimimizde yerinizi alabilirsiniz.

4) Taahhüt Teklif
Taahhüt teklif ekibimiz, bölge sınırı olmaksızın yapılacak projeler için teklif hazırlama sürecinde, proje şartnamelerini ve çizimlerini incelemek, keşif çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek, işçilik bedelinin belirlenmesi için adam-saat bilgilerini girmek gibi teklif dosyası için gerekli çalışmaları yapar. Teklif dosyasının doğru hazırlanması o projenin kazanılması ve planlandığı şekilde sonuçlanmasında kilit rol oynar. Teknik konularda deneyimli, satın alma, lojistik ve finans gibi konularda uluslararası piyasalardaki gelişmeleri takip edebilmeniz için iyi düzeyde yabancı dil bilmeniz ve fikir yelpazenizin geniş olması sizin EGDAŞ içinde vazgeçilmez bir teklif mühendisi olabilmenizi sağlayacaktır.

5) Yönetim Sistemleri
Sürekli gelişim ve iyileştirme bizim için oldukça önemlidir. Şirketlerimiz için kaliteli ve sorunsuz işleyen, kalite, çevre ve İSG konularında hassas sistemler kurmak, bu sistemlerin her kademede benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak Yönetim Sistemleri ekibimizin görevlerindendir. Yasal mevzuatı bilmeniz ve standartları yakından takip etmeniz, temel bilgileriniz ile deneyimi harmanlayarak pratik çözümler üreterek sistem kurabilmeniz, çalışanların bu sistemleri benimseyip uygulaması için koordinasyonu orkestra şefi gibi ahenk içinde yürütebilmeniz EGDAŞ’ta yerinizi almanız için yeterli kriterlerdir.

EGDAŞ ekibinde ki yeriniz alabilmeniz için bizimle irtibata geçin…