İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir. İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılmaları gerekmektedir.

İş güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerle hem işçi hem işletme hem de iş yeri korunmuş olur. İş sağlığı ve güvenliğinin temelin de işçileri iş kazalarından ve meslek hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri almak, işçileri bu konuda bilgilendirmek gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile de yasal temele dayandırılmıştır. Bu yasada iş sağlığı ve güvenliği hususunda işverenin ve işçilerin yükümlülükleri, ne gibi durumlarda işyerine gerekli cezai yaptırımın uygulanacağı, iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde örgütlü olarak yönetilmesi gibi maddeler yer almaktadır.İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

  • Çocuk İşgücünün Çalışmalarımızda Yeri Yoktur (Bütün paydaşlar bu yaklaşım hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden de destek beklenir. Tedarikçilerle ile yapılan sözleşmelerde bu konu güvence altına alınır.)
  • Zorla ve Mecburi Çalıştırma Uygulamasına İzin Vermeyiz (Faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve mecburî çalıştırmaya izin vermez.)
  • Her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanır. Bu husus gerek iç gerekse dış denetimlerle kontrol edilir.
  • Taşeronlarının çalıştırdığı işçilerin de sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı denetlenir.
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için; kaza, yaralanma, hastalık risklerini minimize etmeye yönelik çalışma yapılır. Tüm çalışanları kapsayan kaza sigortası ile, oluşabilecek olumsuz durumlarda çalışanların geleceği güvence altına alınır.